Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
152 posty 11632 komentarze

Żyjemy, jakby Boga nie było.

Jan Paweł - ... a co potem?

Otoczenie społeczne PRL-owskiej gospodarki

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Niektóre wybrane aspekty społeczne, tej wyśmiewanej teraz PRL-owskiej gospodarki.

 

       Jeżeli pojęcie sprawiedliwości dziejowej ma jakiekolwiek uzasadnienie, to wydaje się, że okres powojennej Polski, zwany Polską Rzeczpospolitą Ludową jest chyba najlepszym jej przykładem.

Jak już pisałem wcześniej, był to okres masowego awansu społecznego młodych ludzi ze środowisk przed II wojną społecznie i socjologicznie zaniedbanych. Wydaje się, że tym momentem tutaj przełomowym było dojście do władzy Władysława Gomułki z hasłem, które można dzisiaj uznać z sambol tamych zmian społecznych, ale i gospodarczych : „Tysiąc szkół, na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

Jak już dzisiaj wiemy, wybudowano wtedy tych pięknych nowoczesnych szkół nie tysiąc, a o wiele więcej.

Troską Władysława Gomułki było, by dzieci z tych środowisk przed wojną zaniedbanych, po szkole podstawowej kontynuowały naukę w szkołach zawodowych, średnich i wyższych.

Ustanowiono więc, że obowiązkiem szkolnym było objęte wszechstronne nauczanie w 8-mio klasowej szkole podstawowej, ale w praktyce ten obowiązek roszerzony był także na szkoły zawodowe, bądź na poziomie średnim w technikach i liceach.

Okazało się jednak, że te „gorsze” dzieci miały z różnych powodów utrudniony start do szkół wyższych, więc Władysław Gomułka wymyślił dla nich system dodatkowych punktów przy egzaminach wstępnych na uczelnie.

Był to strzał w dzisiątkę, młodzi ludzie ze środowisk wiejskich i robotniczych, niemal masowo w ogólnej skali przyjęć, dostawali się na studia.

O fenomenie ówczesnych zasadniczych szkół zawodowych pisałem już wcześniej :

gibson.neon24.pl/post/152768,prl-owskie-zasadnicze-szkoly-zawodowe

 

      Jeżeli chcielibyśmy dzisiaj poszukiwać źródeł tego polskiego fenomenu powojennego dynamicznego rozwoju gospodarczego, to z całą pewnością, należałoby wskazać na ten wtedy, nazwijmy go, gomułkowsko-gierkowski model edukacji.

A osiągnęła ta gospodarka rozmiary 10-tej potęgi gospodarczej na świecie i była bazą dla wszechstronnego rozwoju Kraju, mającego także swój wyraz demograficzny. Po II wojnie światowej nas Polaków pozostało ok 24mln, zaś pod koniec epoki Gierka, było nas już blisko 40mln.

Było jednak w tej polskiej PRL-owskiej gospodarce coś, co stanowczo wyróżniało ją na tle gospdarek w poprzednich epokach (chociażby tylko tej przed II wojną), ale także i tych w tzw krajach kapitalistycznych.

Mianowicie, wszystkie przedsiębiorstwa były państwowe (poza drobnymi marginalnymi wyjątkami) i pracowały do wspólnego budżetu, będącego tym nieprawdopodobnej wartości buforem wielu socjologicznych dobrodziejstw.

      Z całą pewnością głównym w ten spośób pojętym dobrodziejstwem tak zorganizowanej gospodarki narodowej, była stabilizacja zatrudnienia, a więc i ta drogocenna w życiu rodzinnym, pewność jutra. Przedsiębiorstwo które z jakiegoś powodu w jakimś okresie miało trudności, nie upadało, bo korzystało na czas wdrażania tzw programu naprawczego z tego potężnego buforu finansowego, jakim był budżet państwa. Pojęcie zwolnień z pracy, bezrobocia, ze wszystkimi przypadłościami, nie było w tej gospodarce znane. Po raz kolejny uwidocznia się więc w tej gospodarce podmiotowość człowieka w tzw stosunku pracy.

 

      Kolejnym dobrodziejstwem tak pojetej gospodarki była szeroka współpraca jednostek naukowych z przemysłem. Tutaj znowu wspólny budżet państwa był tą płaszczyzną współpracy. Było czymś oczywistym, bezdyskusyjnym, że jednostki naukowe finansowane z budżetu państwowego, pracowały dla przemysłu finasującego ten budżet.

Warto więc przy tej okazji wrócić do tego przypadku przedsiebiorstwa zmuszonego do wdrażania programu naprawczego.

W tej tak pojetej wspólnej gospodarce, mogło ono praktycznie bez ograniczeń korzystać z bagatego dorobku naukowego. Zaś finansowane z budżetu jednostki naukowe, mogły bez obaw o zapłatę współpracować z takimi przedsiębiorstwami. Było to więc kolejne nieocenionej wartości dobrodziejstwo, stabilizujące rynek zatrudnienia.

 

      Kompletną więc bzdurą było niszczenie tego modelu, podżeganiem najpierw do niby przejmowania zakładów przez tzw spółki pracownicze, co już na tym etapie całkowicie zniszczyłoby tą filozofię wspólego potężnego bufora w postaci budżetu państwa, a co w dalszej kolejności musiało doprowadzić do całkowitego przejęcia przedsiębiorstw do tej pory państwowych, przez międzynarodowy kapitał, przeważnie spekulacyjny. Co właśnie nieuchronnie nastąpiło.

Dziwne więc w tym kontekście są, te zdyskwalifikowane już próby wdrożenia modelu spółek pracowniczych, na tych resztakch jeszcze majątku narodowego. Nie ulega watpliwości, że każdy z nas Polaków chciałby być udziałowcem w  spółce pracowniczej na wydziale metali szlachetnych KGHM, gdzie wydobywa się rocznie 4tony złota i 1200 ton srebra, a niedawno oddano do eksploatacji nowe złoża o podobnej wydajności.

 

      Państwowy charakter majątku narodowego, chronił go przed przejęciem przez kapitał spekulacyjny, więc bez zniszczenia tego modelu nie byłoby mowy o jego przejęciu, a to właśnie znakomicie udało się wmawianiem dawnym pracownikom przedsiębiorstw państwowych, tych spółek pracowniczych. Pracownicy jako udziałowcy dostali po groszu, ale przy tym szeroko otwarli wrota naszych granic, dla kapitału spekulacyjnego

A takie przejęcie, jak już widać to teraz u nas w praktyce, skutkuje oddzieleniem pożytków z przestrzeni gospodarczej, od obciążeń finansowanych i podrzuceniem tych ostatnich budżetowi, samorządom, czy bezpośrednio zainteresowanym, kiedyś beneficjentom tych pożytków.

Czyli w praktyce wygląda to np. w taki sposób, że przedsiębiorstwo do tej pory państwowe, które kiedyś z wypracowanych przez siebie środków (z tzw funduszu socjalnego) finansowało np. szkołę, przedszkole, zakładowe ośrodki wczasowe, dom kultury, klub sportowy itd., po przejęciu go przez kapitał spekulacyjny, od tej pory już prywatne, przejmuje całość wypracowanego budżetu, porzucając jednocześnie finansowanie tego bogatego kiedyś programu socjalnego.

 

      Gospodarka w PRL-u nie była puszczona na zywioł utopijnego „wolnego” rynku, a była planowana w tzw okresach planowania. W końcu mając solidny potecjał naukowy w zakresie ekonomii i nie tylko, łatwo było policzyć różnorakie potrzeby gospodarcze, a także te społeczne w praktycznie wszystkich kategoriach bytowania narodu.

To nie wynik finasowy pojedynczego działającego indywidulanie przedsiębiorstwa był wtedy ważny (jak to jest w przypadku tego niby wolnego rynku) a właśnie pokrycie tych zaplanowanych potrzeb całej gospodarki i bytowania narodu. Tutaj więc bardzo wyraźnie zarysowana jest ta społeczna misja tej tak pojetej gospodarki, bo np jeżeli była jakaś ważna ze społecznego punktu widzenia a niedochodowa dziedzina życia społecznego, to była ona właśnie realizowana w oparciu o finansowanie z tego wspólnego kotła, jakim był budżet państwa.

Wbrew temu co próbują wmawiać niektórzy demogodzy, tak widziana gospodarka w tym opracowanym przez ekonomistow modelu planowania, miała różnorakie ekonomiczne sprzężenia zwrotne, można powiedzieć więc, że była ona samoregulowalna.

Warto tutaj podać przykład przemysłu farmaceutycznego, który bez tego „wolnorynkowego” piętna, nie musiał osiągać wyznaczanego pod naciskiem udziałowców jak najwyższego wyniku finansowego, więc ceny leków mogły być odzwierciedleniem tylko i wyłącznie  kosztów produkcji, zaś profil produkcji mógł podążać tylko i wyłącznie za potrzebami rynku. Nikt nie wymyślał nowych chorób dla osiągnięcia jak najwyższego wyniku finansowego.

Na tym przykładzie jaskrawo widać, jak ten wyjątkowo pożyteczny społecznie model zostałby  całkowicie zniszczony, przez te niby zbawienne spółki pracownicze, zainteresowane rzecz jasna jak największym zyskiem a nie celami społecznymi.

Należałoby tutaj zwrócić uwagę, na dynamikę wszystkich procesów łącznie z demografią.

      Mistrzostwem więc było w tych warunkach zapewnienie każdemu młodemu człowiekowi wykształcenia, praktycznie zgodnego z jego oczekiwaniami, a w dalszej kolejności zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, co jak wiemy udawało się znakomicie z pożytkiem dla gospodarki, ale także całego społeczeństwa.

W tamtym okresie Polska nie była na pierwszym miejscu na świecie w... sprzedaży leków antydepresyjnych i przeciwbólowych, jak to jest obecnie, a przodowała w wielu dziedzinach przemysłu, np. w przemyśle okrętowym.

 

      Kolejnym bardzo ciekawym aspektem PRL-owskiego gospodarowania, było budownictwo mieszkaniowe, bo wyjątkowo poważnym zadaniem było zapewnienie mieszkań, tym następującym po sobie wyżom demograficznym. Postawiono więc na szybkie budownictwo wielorodzinne prefabrykowane. W tym celu powstało w całej Polsce 70 fabryk domów. w latach 70-tych budowano 250-350 tyś mieszkań, do których polskie rodziny wprowadzały się z baraków, suteren i poddaszy, a także mieszkań w kamienicach, zajmowanych przez wiele rodzin, itd. Bardzo wyraźnie jest to widoczne w serialu Alternatywy 4, który raczej wyśmiewał PRL.

Planowanie osiedli mieszkaniowych ale i całych miast (np. Nowa Huta, Tychy, Polkowice) odbywało się w oparciu o tzw założenia społeczno-ekonomiczne formułowane przez całe sztaby fachowców róznych dziedzin, od urbanistów, architektów i projektantów róznych branż, porzez np. socjologów czy biologów, po ekonomistów .

Miasta i osiedla projektowane były z szerokim programen socjalnym i nie powstawały chaostycznie a planowane były wraz rozwojem gospodarczym.

Mieszkańcy mogli praktycznie na miejscu realizować swoje potrzeby zaopatrzeniowe, kulturalne, wypoczynkowe, ale także i... religijne, projektowane osiedla i miasta miały zarezerwowane lokalizacje na kościoły. To wszystko razem spinane było dobrze zaprojektowaną komunikacją zapewniającą dojazd do pracy i większych ośrodków miejskich.

Przy czym nie była tutaj ważna cena metra kwadratowego gruntu, a rzeczywiste potrzeby społeczne przyszłych mieszkańców projektowanego osiedla.

Przykładem takiego miasta niech będą chociażby Tychy, zaprojetowane z dużym rozmachem, poszanowaniem ładu urbanistycznego i wyjątkowo bagatym programem społecznym.

Zaś do wyśmiewanej kiedyś Nowej Huty, przyjeżdżają obecnie wycieczki studentów architektury, gdzie mogą zobaczyć osiedle zaproktowane z wyjątkową troską o zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców.

Obecnie, głównym kryterium budowanych deweloperskich osiedli apartamentowców jest wynik finansowy uzyskany ze sprzedaży każdego metra kwadratowego zakupionego gruntu pod budowę osiedla. A budowane są one przeważnie z wykorzystaniem tej istniejącej b0gatej PRL-owskiej infrastruktury sieci mediów, oraz istniejącego programu społecznego.

Obecnie zdarza się, że przestrzenie pozostawione kiedyś w miastach celowo przez uranistów, jako np. tzw kanały przewietrzania miasta, doświetlania światłem słonecznym poszczególnych części osiedli, czy chociażby migracyjne zwierząt, obecnie są zabudowywane przez deweloperów bez posznowania tych przecież ważnych (jak się okazuje tylko w PRL-u) zasad projektowania.
 

KOMENTARZE

 • Pewność jutra
  Pewność jutra którą ładnie opisuje znany wierszyk:

  Przełożonych się nie lękaj

  Mało rób a dużo stękaj (...)

  https://mipan.neon24.pl/post/96192,tak-bylo-i-tak-jest-nie-krytykuj-nie-podskakuj-siedz-na-d-i-przytakuj
 • autor
  // W tym celu powstało w całej Polsce 70 fabryk domów. w latach 70-tych budowano 250-350 tyś mieszkań (....)
  do wyśmiewanej kiedyś Nowej Huty, przyjeżdżają obecnie wycieczki studentów architektury //

  Myślę że warto w tym miejscu poruszyć pewien problem który wprawdzie nieco "zepsuje" opinie autora ale też rzuci światło na budownictwo PRL-u.
  Każdy pewnie zauważył (zwłaszcza w dużych i średnich miastach) że budownictwo do lat 50-tych w dość istotny sposób różni się od późniejszego.To "zasługa" wdrażania idei architekta Le Corbusier.
  Le Corbusier był dla architektury tym czym był Trocki dla struktur tradycyjnego państwa.
  Le Corbusier miał wizję architektonicznie nowej Europy.Facet chciał wyburzać zabytkową cześć Paryża jako pomnik szpetoty.
  W latach 20-stych przybył do porewolucyjnej Rosji i tam zarażał architektów swoimi wizjami.Le Corbusier nazwał Sobór św Wasyla "snem pijanego cukiernika" i też rekomendował jego natychmiastowe wyburzenie.Na szczęście po usunięciu trockistów Stalin przepędził zarówno samego Le Corbusiera z jego wizjami jak i jego zwolenników których już zdołał pozyskać w środowisku architektów.
  Gruzin był w tym względzie tradycjonalistą i uważał że jeśli się już coś buduje to to powinno być solidne aby służyło na pokolenia.
  Po 1953 a zwłaszcza po 1956 roku na skutek wiadomych zdarzeń odrzucono dotychczasowy styl architektoniczny.Że drogi,pracochłonny,czasochłonny,jednym słowem nieefektywny.
  Powrócono co koncepcji architekta szpetoty Le Corbusiera.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
  Jak zostało powiedziane w każdym większym mieście można to dostrzec.
  Katowice,dzielnica Koszutka dawne Osiedle Robotnicze im. Juliana Marchlewskiego dzieli się na (budowaną do 56)"starą koszutkę"
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Koszutka_07.jpg
  https://d-gr.ppstatic.pl/kadry/k/r/gr-ogl/7c/83/11242917_419414379_mieszkanie-katowice-koszutka-ul-misjonarzy-oblatow_xlarge.jpg
  https://katowice24.info/wp-content/uploads/2016/09/Ogr%C3%B3d-na-ul.-Gra%C5%BCy%C5%84skiego-3.jpg

  i budowaną po 60 "nową koszutkę"
  https://s20.flog.pl/media/foto/11394640_katowice-koszutka-osiedle.jpg
  http://www.dioblina.eu/files/dioblina/styles/medium/public/ugl/0/0/43/biurowiec-glownego-instytutu-gornictwa-w-katowicach-23714.jpg

  W latach 60-tych styl i szkoła Le Corbusiera stały się obowiązujące w całym RWPG.A kiedy NRD-owcy opracowali technologię "fabryk domów" to koszmarne pudła powstawały od Moskwy po Berlin i od Talina po Bukareszt.Żałosne tego skutki widać do dziś.
 • @ikulalibal 15:13:24
  "W latach 60-tych styl i szkoła Le Corbusiera stały się obowiązujące w całym RWPG.A kiedy NRD-owcy opracowali technologię "fabryk domów" to koszmarne pudła powstawały od Moskwy po Berlin i od Talina po Bukareszt."

  W Zachodniej Europie też. Na przykład w Anglii, labourzyści (przed Tony Blairem) byli zakochani w NRDowskiej architekturze.

  https://dynaimage.cdn.cnn.com/cnn/digital-images/org/852c57ac-d36b-4cd3-95f0-18202ee34cbb.jpg
 • @Pedant 15:37:10 A jakie trendy obowiązują teraz i jak to jest
  powszechne? To znaczy ile takich domów się buduje?
 • @Anna-PK 15:50:47
  "A jakie trendy obowiązują teraz i jak to jest
  powszechne? To znaczy ile takich domów się buduje?"

  Było bardzo powszechne. Teraz nie wiem, poszukać można na "council housing".

  Przyjaciel oprowadzał mnie po Londynie pokazując i narzekał, że to rząd Labour, lata temu, popsuł zamożne dzielnice stylem z NRD (w ramach integracji klasowej).
 • @Pedant 15:37:10
  No to też mówię że La Corbusier miał wizję aby całą "starą architekturę" Europy wyburzyć i zabudować tego jego sześcianami.
  Natomiast to co w PRL-u budowano do nieszczęsnych 60-tych lat,było kontynuacją tradycyjnej architektury osiedli robotniczych.
  Nie wiem jak gdzie ale na Śląsku są na to dowody.Znane całej Polsce osiedla Nikiszowiec ze względu na to że tu kręci się wszystkie śląskie filmy,https://www.google.com/search?q=nikiszowiec&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02jaApTLKjWzxLhXplXBuVXFvEjqg:1582556175597&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwih1buVuernAhUNHHcKHf3oAp0Q_AUoAXoECBQQAw&biw=1200&bih=590

  zaprojektowane było na początku XX w z myślą o stworzeniu przestrzeni mieszkalnej i bytowej górników kopalni do której należało osiedle.To jakby małe miasteczko z konieczną do życia infrastrukturą.W duchu a także nico w formie bardzo przypomina osiedle robotnicze budowane w latach 50-tych.Takich jak choćby Nowa Huta czy wspomniana już stara część katowickiej Koszutki.To zupełnie nie późniejsze osiedla z kilkoma tysiącami mieszkańców i ani jednym sklepem.
 • @ikulalibal 15:13:24
  Tak, to prawda. Stara Koszutka, Nowa Huta, Osiedle Batory w Chorzowie itd z całą pewnością są lepiej "skrojone" pod człowieka, ale zwróć uwagę na przyrost naturalny, na który trzeba było reagować błyskawicznie. A jak chciałbyś to zrobić tym pięknym budownictwem lat 50-tych?
  Domy z fabryki były planowane na 50 lat a potem miały być sukcesywnie zastępowane innym bardziej, nazwijmy to, przytulnym budownictwem.
  Zresztą te wielkie osiedla, od tamtego czasu bardzo się zhumanizowały poprzez bogatą zieleń, zaprojektowane wtedy skwery, małe parki (i duże jak np WPKiW koło Tauzena w Katowicach), ale także poprzez ten bogaty program socjalny.
 • @ Autor - 5*
  Rozpad bloku socjalistycznego i transformacja socjalistycznych państw w żydowski kapitalizm jest największą tragedią Słowian w XX w., a być może i w całym tysiącleciu.
  Polska i Polacy w wyniku tej transformacji stracili więcej majątku niż w całej II wojnie światowej, dotknął nas także ogromny ubytek ludności zmuszonej do zarobkowej emigracji.
  Wszystko to zawdzięczamy bandyckim rządom żydowskiego reżimu IIIRP oraz żydo-katolickiemu Kościołowi, który wspierając "demokratyczną opozycję", czyli żydowskich potomków bandytów i ludobójców okresu lat 1944-56, wspomagał upadek socjalistycznej Polski.

  Gdyby władze PRL przystały na postulaty J.Stalina, wywiezienia żydowskich zbrodniarzy do obozów pracy w ZSRR i gdyby zlikwidowano żydo-katolicki Kościół w Polsce albo przynajmniej doprowadzono go do stanu w jakim istniał w Czechosłowacji po 1945r., dzisiaj Polska nie byłaby pod żydowsko-anglosaska okupacją z kolaboracyjnymi rządami syjonistów wspieranymi przez żydo-katolicki Kościół zwalczający nas od tysiąca lat.
 • @Anna-PK 15:50:47
  //A jakie trendy obowiązują teraz i jak to jest//

  A teraz od Władywostoku do Lizbony obowiązują taki styl na jaki kogo stać.Jedni mieszkają w pałacach i rezydencjach a inni gdzie i jak popadnie.
  Państwa wyzwolone z konieczności politycznej konkurencji nie muszą już rozwiązywać socjalnych problemów swoich obywateli bo niby dlaczego.
 • @Jan Paweł 16:20:49
  Wiadomo że z uwagi na wiekowe zapóźnienia cywilizacyjne mieszkaniowe potrzeb były tak gigantyczne że budownictwo wielko-płytowe pozwalające na wybudowanie tańszym kosztem większej ilości mieszkań w krótszym czasie było wielką ulgą.Dla ludzi którzy w kilka rodzin zamieszkują jeden pokój w walącej się ruderze liczy się każdy miesiąc a problemy estetyki Le Corbusiera nie mają najmniejszego znaczenia.Ja to doskonale rozumiem ale czasem tak po ludzku mi żal że u nas zawsze wszystko na przedwczoraj.
  Fuggerei. https://www.google.com/search?q=Fuggerei&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk012I3RPD3xBqW0VujDEIls305canA:1582559622751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifmJmBxurnAhXO-ioKHYQwBfoQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1200&bih=590

  Socjalne osiedle z XV w .Czynsz dla obecnych mieszkańców wynosi niecałe Euro (0.88 centów)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fuggerei
 • Jak że to tak Autorze...., wszystko co najgorsze zdarzyło się przed Czecią RP!!
  Polska zresztą istnieje od 1989 roku.:)))
  Nie wiem, kiedy bezpłatne studia kończyła obecna śmietanka, np. szanowni rodzice pana prezydenta/doktoraty/ i premiera.Oraz tysiące innych, Religa itd.Chyba na tajnych kompletach!!
  a to co???
  https://mazowsze.waw.pl/pl/o-nas/historia/13,Historia-Mazowsza.html

  http://www.zespolslask.pl/pl/o-zespole/historia


  https://pan.pl/

  Ilość wybudowanych kościołów zdaje się także rosła!!

  http://architektura7dnia.com/
 • @ikulalibal 16:55:19
  Oczywiście, że nowe elementy sa inne niż za PRLu..bo zdaje się technologia budowlana i produkcja nowych materiałów poszła naprzód!!
  http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/159874,Wielki-powrot-blokow-z-wielkiej-plyty,1,80,1.html
 • @trojanka 17:06:48
  //wszystko co najgorsze zdarzyło się przed Czecią RP!!//

  Teraz to już nie pozostało nic innego jak utrzymywać ten mit tak długo jak tylko się da.Pokazać młodemu pokoleniu prawdę to znaczy ściągnąć sobie na łeb rewolucje do której niewątpliwie by doszło skoro do młodych głów doszłaby informacja że to co wiedzą o PRL-u to w 80% mity.
  Na czele z tym o prześladowaniu Kościoła bo jakby to nie wydawało się absurdalne to prawda jest taka że to nie PRL wypowiedział wojnę Kościołowi a Kościół PRL-owi.

  " Komunistyczny prezydent Bolesław Bierut idący obok księdza prymasa na procesji Bożego Ciała, szef Urzędu Bezpieczeństwa Stanisław Radkiewicz klękający w trakcie mszy przy Podniesieniu czy sekretarz Polskiej Partii Robotniczej Władysław Gomułka śpiewający „Boże coś Polskę” - nie, nie jest to dziwna fantazja senna, lecz realia Polski Ludowej w pierwszych latach jej funkcjonowania "
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=itmypaDb4fk&feature=emb_title

  https://kurierhistoryczny.pl/artykul/jak-boleslaw-bierut-na-procesje-bozego-ciala-chodzil-czyli-krotkotrwale-nawrocenie-polskich-komunistow,392
 • @ikulalibal 16:55:19
  Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to niejaki Mu'ammar al-Kaddafi w "Zielonej Książeczce" twierdził, że własny dom/mieszkanie to najważniejsza rzecz w ludzkim godnym życiu.
  Cóż. Mu'ammar al-Kaddafi był tyranem. Nie pomnę już czy też gazował "swoich" krajan jak niejaki Saddam Husein ale obaj narazili się demokracji, "Prawom Człowieków", czyli do niepenalizowanego działania Parchatej Ręce Niewidzialnego Rynku.
  Przy czym "zbrodnia"Kaddafiego była duża grubsza, bo oprócz mieszkań dla każdego Libijczyka, benzynie tańszej od wody, (która też była prawie darmowa), itp. to umyślił sobie jakiegoś Złotego Dinara, który godził w największą świętość DEMOKRACJI, czyli w kreację pieniądz z DŁUGU na LICHWĘ.
  Dlatego Saddam Hussein został "tylko" powieszony w piwnicy bez sądu i procesu, a Kaddafi (zbrodniarz) został zamordowany we wszystkie otwory ciała, jakie ludzkie ciało posiada.
  Ku przestrodze NAPRAWIACZY demokracji.
  Bo jedna jest demokracja... Miła panu jahve w trujcy jedynemu z pustyni...
 • @ikulalibal 16:55:19
  Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to niejaki Mu'ammar al-Kaddafi w "Zielonej Książeczce" twierdził, że własny dom/mieszkanie to najważniejsza rzecz w ludzkim godnym życiu.
  Cóż. Mu'ammar al-Kaddafi był tyranem. Nie pomnę już czy też gazował "swoich" krajan jak niejaki Saddam Husein ale obaj narazili się demokracji, czyli "Prawom Człowieków", do niepenalizowanego działania Parchatej Ręki Niewidzialnego Rynku.
  Przy czym "zbrodnia"Kaddafiego była duża grubsza, bo oprócz mieszkań dla każdego Libijczyka, benzynie tańszej od wody, (która też była prawie darmowa), itp. to umyślił sobie jakiegoś Złotego Dinara, który godził w największą świętość DEMOKRACJI, czyli w kreację pieniądza z DŁUGU na LICHWĘ.
  Dlatego Saddam Hussein został "tylko" powieszony w piwnicy bez sądu i procesu, a Kaddafi (zbrodniarz, który zamachnął się na wszelkie wartości demokratyczne) został zamordowany we wszystkie otwory, jakie ludzkie ciało posiada.
  Ku przestrodze NAPRAWIACZY demokracji.
  Bo jedna jest demokracja... Miła "panu" jahve w trujcy jedynemu z pustyni...
 • @Kmieć 17:30:58
  Popatrz na to z innej strony a od razu zrozumiesz.
  Pomyśl sobie że jesteś właścicielem koncernu naftowego i przez trzydzieści lat obserwujesz jak Kaddafi trwoni ciężkie pieniądze na socjali dla jakiś arabusów.Jak mi funduje mieszkania i bezzwrotne pożyczki.Jak się za darmo i bez ograniczeń pławią w tak kosztownej tu wodzie.Jak sobie wypełniają baki groszową benzyną.I wszystko za pieniądze które potencjalnie mogłyby być twoje.Czy można wobec tego pozostać obojętnym?
  Było jak w znanej przypowieści o patykach które jeśli są w wiązce są nie do złamania ale jeśli w pojedynke są słabe i kruche.
  Kaddafi został zdradzony przez Demoludy.Te zaś przez elity i własną bierność.
 • @ikulalibal 17:24:43
  trzeba zwyczajnie mówić czy pisać prawdę!Były oczywiście i złe rzeczy,ale o tych trąbi się nieustannie dniem i nocą.
  Pamiętam jak jeden prawie rewolucjonista pąłkał jak to zabierali ludziom ziemie pod budowę N.Huty!!Owaszem tak było i żal tych ludzi, nie iwem jakie odszkodowania dostawali.
  Teraz za to slysze bez przerwy o wywalaniu ludzi z domó, gospodarstw bo buduje się
  A/ zaporę
  B/ "ałtostradę"
  C/ drogę szybkiego ruchu id.
  Na odszkodowania czekają l a t a m i.

  Ludziom wyrywa się mieszkania itp.

  https://biznes.interia.pl/emerytury/news-grozna-renta-dozywotnia,nId,4344764

  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/pan-bernard-z-lubina-oszukany-na-pokazie-garnkow/p3nm4mc

  http://supernowosci24.pl/w-miejscu-osmiu-domow-wybuduja-droge/

  https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/podatek-od-darowizny-kiedy-trzeba-zaplacic/nqvr2sv

  http://www.domiporta.pl/poradnik/7,126866,25522289,jedni-drza-inni-zacieraja-rece-wykup-nieruchomosci-i-gruntow.html

  itd
 • @Kmieć 17:30:58
  Saddam jednak miał proces
  Były prezydent Iraku Saddam Husajn został stracony za zbrodnie przeciwko ludzkości. Został skazany na śmierć przez powieszenie w wyniku procesu sądowego, w którym był oskarżony o doprowadzenie do masakry 148 szyitów w wiosce Dudżail w 1982 roku.
 • @ikulalibal 17:48:15
  //Popatrz na to z innej strony a od razu zrozumiesz.
  Pomyśl sobie że jesteś właścicielem koncernu naftowego [...]//

  Ależ ja to doskonale rozumiem, ale tego nie czuję.
  A nie czuję, bo musiałbym się urodzić psychopatą lub żydem (w sumie bez różnicy).

  //Kaddafi został zdradzony przez Demoludy.//

  Wielce szanowny Pan @Ikulalibal uogólnia, nie wiedzieć czemu...
  Z "demoludów" tylko jeden barak był najgłupszy z głupich. Proszę innych narodów RWPG nie obrażać. A przy okazji ten barak najwięcej korzystał na istnieniu kaddafowej Libii i huseinowego Iraku.
  I ludzie z tego baraku opluli zarówno siebie, sąsiadów, jak i te kraje "tyranów", z których przywozili "zielone".
  Dlatego zdemokratyzowani zdrajcy (Polacy - ciśnie się na klawiaturę: "polactwo") skończą, jak skończą - "Wołyń" na obszarze większości terytorium III RyPy.
  Założy się Wielce Szanowny Pan @Ikulalibal?
 • @ikulalibal 17:48:15
  //Popatrz na to z innej strony a od razu zrozumiesz.
  Pomyśl sobie że jesteś właścicielem koncernu naftowego [...]//

  Ależ ja to doskonale rozumiem, ale tego nie czuję.
  A nie czuję, bo musiałbym się urodzić psychopatą lub żydem (w sumie bez różnicy).

  //Kaddafi został zdradzony przez Demoludy.//

  Wielce szanowny Pan @Ikulalibal uogólnia, nie wiedzieć czemu...
  Z "demoludów" tylko jeden barak był najgłupszy z głupich. Proszę innych narodów RWPG nie obrażać. A przy okazji ten barak najwięcej korzystał na istnieniu kaddafowej Libii i huseinowego Iraku.
  I ludzie z tego baraku opluli zarówno siebie, sąsiadów, jak i te kraje "tyranów", z których przywozili "zielone".
  Dlatego zdemokratyzowani zdrajcy (Polacy - ciśnie się na klawiaturę: "polactwo") skończą, jak skończą - "Wołyń" na obszarze większości terytorium III RyPy.
  Założy się Wielce Szanowny Pan @Ikulalibal?
 • @ikulalibal 17:24:43
  Noooo ale za to tero momy z a m k i..to znaczy mają zamki.....obok zamku będzie hodowla rysi!!
  https://www.google.com/search?rlz=1C1TEUA_enPL499PL516&q=zamek+w+stobnicy&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjxs6781-rnAhUlsaQKHUPlCMcQsAR6BAgJEAE


  https://money.wpcdn.pl/i/h/77/oryg425037.jpg
  zdjecie"ww.aktualnośc24.com
 • @trojanka 18:07:12
  // trzeba zwyczajnie mówić czy pisać prawdę! (...)
  Pamiętam jak jeden prawie rewolucjonista pąłkał jak to zabierali ludziom ziemie pod budowę N.Huty!!Owaszem tak było i żal tych ludzi//

  Co do mówienia i pisania prawdy zgadzam się w 200%
  Co zaś się tyczy ludzi którym za odszkodowaniem zabierano ziemię pod budowę Nowej Huty to właśnie w imię prawdy należy to odmitologizować.
  Tendencja do gloryfikowania przedPRL-owskiej rzeczywistości sprawiają że już zapomniano co to "galicyjska bieda" https://www.pb.pl/nedza-galicyjska-896765 z regularnymi klęskami głodu większego niż afrykański
  https://www.pb.pl/nedza-galicyjska-896765 i nierzadkimi przypadkami kanibalizmu https://gazetakrakowska.pl/krew-na-sniegu-zdarzylo-sie-170-lat-temu-czyli-jak-galicyjski-chlop-na-wojne-z-panami-ruszyl/ar/9414776 Kanibalizmu wywołanego nie stanem wojennego oblężenia a strukturalnej nędzy,gigantycznego przeludnienia wsi i braku ziemi.
  Galicja z Krakowem jako stolicą polskiej nędzy https://twojahistoria.pl/2017/12/16/stolica-polskiej-nedzy-bieda-krakow-xix-wiek/
  Budowanie Nowej Huty jako z jednej strony obiektu realizującego zapotrzebowanie na stal a z drugiej strony rozładowujące socjalne napięcie w regionie,było decyzją mądrą i konieczną.
 • @zbig71 18:15:54
  Nie może być.
  Jednak fakty mówią o tym że nie sam powinien zawisnąć a w towarzystwie.Zaraz.....niech sobie przypomnę w czyim towarzystwie.
  Aha! już wiem, w towarzystwie waszego ulubionego pomnikowego rezydenta Reagana https://foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-cia-files-prove-america-helped-saddam-as-he-gassed-iran/
 • @ikulalibal 18:26:09
  Wiem, bo przed wojna moja Rodzina miała niewielki, ale dobrze zagospodarowany i utrzymany majątek, gospodarstwo!!
  Pamiętam opowiadania o czasach przedwojennych o bidzie przerażającej np. o chodzeniu boso cały rok, lub o wyplataniu takich "łapci" z łyka wierzbowego.
  Do mojej Rodziny przychodzili ludzie błagać o trochę ziarna, czy kartofli.
  Zawsze było dla nich odłożone,mogli tez zbierać po żniwach ziarno rozsypane po polu, po ściernisku, czy kartofle pozostałe na polu po wykopkach.. był też ogromny sad , więc były tez owoce.Czasem z wdzięczności sami proponowali i wykonywali jakieś drobne prace przy domu, w stajniach przy koniach itp.
  Bieda była w miastach ogromna, wielu ludzi głodowało!
  Ponoć "dzielenie"wtedy zapałki na czworo, to jest prawda, tak musieli oszczędzać! !!
 • @trojanka 18:41:46
  https://www.google.com/search?rlz=1C1TEUA_enPL499PL516&q=bieda+w+przedwojennej+polsce&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjQwJPr3urnAhWvyqYKHRN9B9wQsAR6BAgKEAE
 • @ikulalibal 18:37:27
  Faktem jest, ze byliśmy po rozbiorach i kraj nie był w najlepszym stanie!
  Ale prywata i korupcja była zatrważająca!

  https://twojahistoria.pl/2017/10/01/szesc-milionow-glodujacych-jak-naprawde-wygladalo-zycie-zwyklych-polakow-w-ii-rzeczpospolitej/

  https://gazda110.blogspot.com/2018/05/szesc-milionow-godujacych-w-polsce.html

  Ale jest lepiej nie????tylko 2 mln obecnie, to jest sukces!!ale skoro dążymy do II ErPe to....
  https://www.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10300550/w-skrajnym-ubostwie-zyje-2-mln-polakow-7-mln-jest-nim-zagrozonych.html
 • @trojanka 18:59:41
  //
  Faktem jest, ze byliśmy po rozbiorach i kraj nie był w najlepszym stanie!//

  Zabory akurat nie mają tu nic do rzeczy.Zabory ograniczały prawa polityczne polskich elit ale nie miały wpływu na gospodarkę.Żaden z zaborców nie zabraniał:inwestować,budować,handlować,produkować,itd.
  Nawet przeciwnie, w rosyjskim i austriackim zaborze pod tym względem panowała pełna swoboda a w zaborze rosyjskim były dla Polaków nawet podatkowe i celne uprzywilejowania.Wszystko poszło w gwizdek.Co zarobili a do 1830 zarabiali sporo,oddali żydowskim bankierom w zamian za broń do coraz to nowych powstań.
  Tam gdzie naprawdę za pysk trzymano krótko czyli w zaborze pruskim było inaczej.Po pierwsze pozbyto się resztek polskich elit poprzez doprowadzenia ich majątków do bankructwa.A po drugie pozostali musieli już tylko wypełniać zalecenia władzy.
  Efekt? na rok 1919 obszar byłego zaboru austriackiego i rosyjskiego zelektryfikowany zaledwie w 10% a obszar byłego zaboru pruskiego w 90%.

  //Pamiętam opowiadania o czasach przedwojennych o bidzie przerażającej np. o chodzeniu boso cały rok, lub o wyplataniu takich "łapci" z łyka wierzbowego.//

  Prawdę mówili.Bieda była przerażająca.
  Dodać należy że reforma rolna jest cywilizacyjną a nie tak jak się ją przedstawia,ustrojową koniecznością.
  Anglicy przeprowadzali swoją reformę rolną już od XVI https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_agrarna i była ona równie bezwzględna i brutalna jak ta z lat 30-stych w ZSRR.Zaś ta którą przeprowadzono w ZSRR była realizacją której nie zdążył przeprowadzić carski minister Stołypin.
  Reformy rolnej nie da się przeprowadzić łagodnie i miło z obiektywnych przyczyn nie mających żadnego związku z siłą która przeprowadza reformę.Niestety na pewnym etapie gospodarczego rozwoju jej przeprowadzenie jest niezbędne gdyż inaczej nastąpi stan gospodarczego regresu.W przedwojennej Polsce nikt nie miał ani odwagi ani pomysłu na reformę rolną dlatego niczego w tym względzie nie zrobiono a pozwolono trwać sytuacji która w XX w nie powinna już mieć miejsca np głód i powszechny analfabetyzm.
 • @ikulalibal 18:37:27
  Waszego ulubionego rezydenta Reagana.
  Lecisz w kulki, czy masz omamy? Jakiego ,, waszego,, ? Jeśli już, to mojego, nie waszego. A po drugie nie mojego.
 • @trojanka 17:06:48
  Jakoś dziwnie ta cała "komuna" dbała o polską kulturę narodową.

  A teraz ta "wolna" POlska sprzedała amerykańskiemu koncernowi całą Płytotekę Narodową za.. 8mln zł...
 • @ikulalibal 16:55:19
  Aaaa noooo, to byłoby marzenie:-) takie osiedla, to tak...
  Kiedyś widziałem film z PRL-u (z połowy lat 70-tych) o perspektywach w budownictwie mieszkaniowym w którym właśnie była mowa o takich osiedlach w przyszłości...
  Już na tym filmie mówiło się o tzw segmentach szeregowych, jako budownictwie przyszłościowym.
  Gdyby Gierek dobudował jeszcze ze dwie fabryki samochodów, to Polacy w żadnym wypadku nie chcieliby słyszeć o kapitaliźmie.
 • @zbig71 21:37:41
  Przepraszam bardzo, ale jeśli ktoś jest tak "sprawiedliwy" że parodię procesu sądowego w kraju znajdującego się pod okupacją postrzega jako absolutnie bezstronny i obiektywny to znaczy że ani chybi jest miłosnikiem Reagana.
  Już za samo stwierdzenie //Saddam jednak miał proces// należą ci się najgorsze obelgi przy których zaliczenie cię do fan clubu Ronalda nic nie waży.
 • @ikulalibal 22:11:04
  Napisałem, że Saddam miał proces i tyle. Nie pisałem natomiast jaki był ten proces i tyle. A ty chcesz od razu z obelgami. Jednak nie powiesili go bez sądu, jak twierdził kolega Kmieć. Jeśli był proces, to musiała być linia obrony. Nawet farsa procesu musiała by polegać na obronie oskarżonego. Mimo wszystko.
 • @zbig71 22:24:12
  //Jeśli był proces, to musiała być linia obrony. Nawet farsa procesu musiała by polegać na obronie oskarżonego. Mimo wszystko.//

  Czy ta zasada dotyczy wyłącznie Huseina czy ma charakter uniwersalny i dotyczy wszystkich którzy kiedykolwiek stawali przed facetami w togach a zatem formalnie musieli mieć obrońców.Mimo wszystko.
 • @Rzeczpospolita 16:23:11
  Panie Dariuszu, dziękuję za 5*.
  Ale moje zdanie nt Kościoła, a raczej Jego Ciała mistycznego pan zna.
  Do tego ubytku ludności zmuszonej do emigracji, dodałbym bardzo znaczny ubytek biologiczny ludności, którzy nie przeżyli tego "odzyskania" wolności.
  Ja szacuję, że jest to liczba większa od tej z II wojny...
 • W PRLu ludzie byli IDEALISTAMI
  Janie Pawle brawo, napisałeś hita.
  Przypomniała mi się znakomita komentatorka Nana.

  Tu jeden z jej komentarzy:

  W PRLu ludzie byli IDEALISTAMI
  zaś zgniły i śmierdzący zachód zrobił z Polaków MATERIALISTÓW.
  Kogo więc może dziwić, że ludzie mając gdzie mieszkać, co jeść, mając samochód i stały dochód chcą wciąż więcej i więcej? Przecież jasne, że odbywa się to czyimś kosztem. Ale to rozumie IDEALISTA. Natomiast MATERIALISTA wyzbył się cech ludzkich i jest zwykłą fabryką przerabiającą jedzenie na gówno.

  Po IDEALIŚCIE zostaje jego dzieło, jak u nas w PRLu: kraj odbudowany, ludzie zadbani, zabezpieczeni materialnie i socjalnie na przyszłość.

  Po MATERIALIŚCIE zostaje hałda śmieci i szambo z gównem. Taka jest prawa i to widzimy na własne oczy.

  I mimo to większość Polaków woli być materialistami a nie IDEALISTAMI. I dlatego upadek nasz bliski.
  Nie można bowiem żyć tylko w celu żarcia, srania i wożenia dupy drogim samochodem. A takie marzenie zgniły i śmierdzący zachód Polakom wszczepił a to ich wyszydzając, a to ich poniżając - i tak od stuleci. A konkretnie od tzw. chrztu, czyli oddanie Polski w lenno Watykanowi.
  Teraz ludzie co prawda się z tego marazmu budzą, ale jeszcze nie rozumieją, co widzą. Jeszcze ludzkie mózgi muszą się nieco przeprogramować, by widzieć prawdę.
  Czy Polacy, czy my zdążymy zobaczyć o co chodzi, zanim znikniemy na zawsze z kart ludzkości? Czas pokaże. I co najważniejsze, zależy to tylko od nas samych, od Polaków.

  nana 02.04.2015 16:03:48
 • "Niektóre...
  ---------
  "Niektóre wybrane aspekty społeczne, tej wyśmiewanej teraz PRL-owskiej gospodarki."
  ---------
  Nie można wybiórczo rozpatrywać żadnego etapu mądrości narzucanego ludziom przez światowy, czarci pomiot. PRL był w sumie doświadczalną farmą - w którym testowało się metody ustrojowe po wymordowaniu prawie wszystkich mądrzejszych Polaków - wcześniej takie sk**wysyństwo uczyniono w ubiegłym wieku tylko Rosji.
  Chodzi o to aby na ludziach nie wykonywano żadnych eksperymentów ustrojowych - co ma miejsce po antyfrancuskiej rewolucji - ponieważ jest to jej kontynuacja - już w wymiarze globalnym.
  Na koniec - przecież tzw. Zachód - to też już komuna - tylko bardziej toksyczna.
  Wniosek?
  Czarci pomiot poszukuje metody panowania nad ludzkością i sterowania nią bez reszty tak - aby ona sama przerabiała się na szatańskie odchody - i wydaje się, że komuna pod demonkraturowym kloszem jest dla niego tym - czego szukają.
 • @ikulalibal 22:11:04
  A Saddam głaskał Kurdów czy szyitów?
 • @Jan Paweł 21:51:18
  Polska sprzedala…..popros moze ci ta Polska da...… w burdelu kazda dziwka ma swoja ksywka....w Polityce za wszystko i na wszystko odpowiada ...POLSKA....zamki tez ….buduje oczywiscie Polska....za polskie pieniadze:-)) dla ciebie Polsko I dal twej chwaly...regimenckie glupie waly…..)
  Pojedzcie , kurwa...... gdzie na chwile...nie na dlugo, na jakies tylko 40- 60 lat......najlepiej do Israela:-)))))
  PRL dziesiata potega swiata...... kurwa....rozlazl sie ,jak zgnity wychodek, bez zadnej wojny, naciskow….swietna ekonomia mieszkania budowano..tyle ze nie bylo ani co zrec , ani sie w co ubrac, ani gdzie mieszkac, podrozowalo sie w tloku i smrodzie….nie bylo sie nawet czym wysrac ..o tym, ze nie bylo czym podetrzec dupy nie wspomne.
 • @RomanKa 16:16:16
  //PRL (...) nie bylo ani co zrec , ani sie w co ubrac, //

  Ilekroć czytam coś takiego rewiduję własne poglądy w kwestii eutanazji.
  Niech mi kto powie czy jest sens społecznej zgody na trwanie jednostek które nie odróżniają "pokarmu" od "konsumpcyjnych odpadów" ? jedzenia od para-jedzenia? Gdyby ówcześni decydenci mieli choć w połowie tego tupetu co dzisiejsi! ale nie mieli.Jeśli sprzedawali wędliny to to były wędliny.Dzisiejsze normy szynką nazywają wyrób zawierający 70 % białka zwierzęcego.Nie mówię mięsa a białka albowiem dzisiejsze mięso już tylko częściowo składa się z białka zwierzęcego.
  Jeśli kiedyś sprzedawano erzace to uczciwie informowano że to erzac np "wyrób czekoladopodobny".A dziś sprzedaje się wyroby czekoladopodobne pod handlową nazwą "czekolada",choć ci inteligentniejsi wiedzą że tabliczka prawdziwej czekolady musi kosztować najmniej 15 zl.Ale spoko.Tu inteligentni zawsze w mniejszości,dominują @RomanyKa .I to jest dopiero prawdziwy deficyt skutkujący wszelkimi możliwymi klęskami.Dopóki nie uwolnimy się od debili zawsze będzie źle.

  " W roku 1980 spożycie mięsa w PRL wynosiło 74 kg na osobę "
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C410248%2Cmieso-symbolem-bezpieczenstwa-w-prl.html

  " Rocznik statystyczny GUS na rok 2013 podaje, że w 2012 r. Polacy spożywali 71 kg mięsa na osobę, co daje spadek o 3 kg w stosunku do roku 1980 "
  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/sprawdzilismy-czy-w-polsce-spozywa-sie-dzis-mniej-miesa-niz-w-prl/92mx30y

  //.nie bylo sie nawet czym wysrac //

  Najwidoczniej jesteś żywym przykładem tego że nie wydalane masy kału zaczęły warstwami nakładać się jedna na drugą aż w końcu osiągnęły poziom czaszki i szczelnie ją wypełniły
 • @ikulalibal 16:56:20
  Kupiłam kiełbasę. Skład soja, emulgatory, barwniki ...
  Czytam skład mydła: miód, laktoza, olejek z płatków róży ...
  Wniosek: lepiej jeść mydło.
 • @fretka 17:16:54
  //Kupiłam kiełbasę. Skład soja, emulgatory, barwniki ...//

  To jeszcze pikuś.Pomyśl czego dowiedziała byś się gdyby "państwo" zobowiązało producentów do pisania na metkach całej prawdy?
  Na przykład o zawartości w mięsie hormonów,antybiotyków i konserwantów? dzisiejszy cykl produkcji świni wynosi około 5-6 miesięcy https://www.agrofoto.pl/forum/topic/92196-trzoda-chlewna-rosnie-w-3-miesiace/ a za komuny około 12-14 miesięcy.
  Wyobrażasz sobie jakiej chemii (głownie hormonów wzrostu) trzeba dostarczyć zwierzęciu aby w ciągu 5 miesięcy nabrało 120-sto kilogramowej masy ciała.To niebezpieczne a skutki tego już widać na ulicach.Piętnsto,siedemnastolatki o dupach jak gdańskie szafy i udach jak słupy heraklesa.Hormony zawarte w żarciu są groźne szczególnie dla młodych dziewcząt bo te spożywane zaczynają reagować z tymi które organizm kobiety wytwarza w sposób naturalny.
  A znasz prawdę o kurczakach? kiedyś,za komuny podejrzenie że mięso drobiu luba jaja są zakażone salmonellą było powodem do likwidacji całego stada i gruntownej dezynfekcji pomieszczeń farmy.Hodowcy bali się tego jak ognia.Wiem to bo bliski krewny pracował w organach kontroli sanitarnej.Dziś mięso drobiu z salmonellą traktuje się jak oczywistość.Instruuje się tylko aby nie myć mięsa przed obróbką bo wraz z wodą roznoszą się bakterie. https://zywienie.abczdrowie.pl/zobacz-dlaczego-nie-nalezy-myc-kurczaka-przed-gotowaniem
  To zdumiewające że można tak traktować ludzi.Że tego RomanaKA i jemu podobnych to rozumiem bo to nie w pełni ludzie, ale żeby mnie!!??
 • @ikulalibal 15:13:24
  Rzecz gustu, i pragmatyzmu.
 • @ikulalibal 17:48:15
  Zdradziliśmy Kadafiego, zdradziliśmy Miloszewicza, zdradziliśmy wielu, i sami siebie.

  Zasługujemy na to, co nam niesie "los".
 • @Kmieć 18:18:40
  SZczęśliwi ci, którzy już pomarli.
 • @Jan Paweł 21:55:54
  Tak twierdzę od paru dekad, 10 razy więcej Fiatów 125p i nie byłoby żadnych solidaruchów.
 • @adevo 02:32:56
  fajne.
 • @RomanKa 16:16:16
  Panie RomanieK, po tonie pana komentarza wnioskuję, że ma pan jakieś związane z tym artykułem problemy emocjonalne.

  Może odpowiem tylko symbolicznie, odnosząc sie do tych niby brudnych wagonów. Otóż, przy każdym większym mieście były tzw wagonownie, czyli miejsca postoju i... mycia całych składów pociągów.
  Wyglądało to tak : przyjechał do Katowic pociąg relacji Katowice-Gdynia i po zdaniu go przez kierownika, jechał ten skład do tej wagonowni. Tam wchodziła do niego ekipa myjąca, czyszcząca itd PKP-owska, albo studencka (z jakiejś spółdzielni studenckiej). Następnego dnia czysty skład wyruszał znowu z Katowic do Gdyni.

  Oczywiście byli ludzie którzy ulegali podżeganiom wichrzycieli i dla nich to nawet miejsce w wagonie sypialnym byłoby powodem do narzekania.
  Ci ludzie którzy ulegali tym podżeganiom, byli niestety tymi pożytecznymi idiotami w "dziele" obalenia Gierka przez wichrzycieli.

  Ci pożyteczni idioci mieli dzieci które wychowywane w atmosferze niechęci do swojej Ojczyzny, wyrażali to swoje niezadowolenie na różne sposoby.
  A to wybijaniem szyb np w pociągach, a to malowaniem po tych pociągach farbami w spraju, a to wycinaniem napisów nożem w tapicerce, a to piciem piwa w wagonie i rozlewaniem go przy okazji itd, itp...

  Panie RomanieK, ale czy temu wszystkiemu był winny Gierek, czy Gomułka? którzy dali tym młodym ludziom poczucie godności, dali im szkoły, pracę, perspektywy życiowe w swojej Ojczyźnie?

  Panie RomanieK, obawiam się, że pan był jednym z tych wtedy niezadowolonych z tych wszystkich dobrodziejstw i być może wyrażał pan to swoje niezadowolenie w opisany powyżej sposób.

  No cóż, ja mogę tutaj jeszcze panu napisać...
  Proszę próbować podjąć jakiś wysiłek, jakiejś głębszej refleksji...
 • @interesariusz z PL 18:38:01
  Oczywiście, że tak. Polakom brakowało tylko i wyłącznie samochodów do szczęścia. Ale, być może ktoś to blokował.
  Wiemy już dzisiaj, że w biurach projektowych i laboratoriach powstały projekty a nawet prototypy samochodów, które były lepsze od tych zachodnich.
  Np pierwszy na świecie samochód typu compact (chyba tak to się nazywa), który nazywał się Beskid. Albo Syrena Sport, podobno o osiągach lepszych od ówczesnego Mustanga.
  Ale właśnie z jakichś niewiadomych powodów nie wchodziły do produkcji
 • @programista 14:01:12
  "Przełożonych się nie lękaj

  Mało rób a dużo stękaj (...)"

  A mimo tego do tej pory jest co prywatyzować. No chyba, że programista - trollista nie zauważył. Wtedy polecam okulistę. Lub psychologa ;-)
 • @Jan Paweł 18:55:56
  "Ale właśnie z jakichś niewiadomych powodów nie wchodziły do produkcji"

  Winą mogło być centralne planowanie -takie obejmujące całość Bloku Wschodniego. Pewności co do samochodów nie mam, ale takie coś istniało w przypadku samolotów. PRL mogło produkować np samoloty rolnicze, ale produkcja myśliwców była domeną ZSRR.

  Szkoda, że to się inaczej nie ułożyło.

  Za wpis oczywiście 5*

  Ukłony
 • @interesariusz z PL 18:38:01
  "...10 razy więcej Fiatów 125p..."

  Mi się też podoba 126p - patrząc obiektywnie, to dwudrzwiowy fastback, z krótkim zwisem przednim i napędem na tył. Czyli klasyka na całego! :-)

  Pozdro!
 • @RomanKa 16:16:16
  Panie Romanie,
  to musiało być bardzo dolegliwe chodzić tak ciągle obsranym. Może po prostu trzeba było myć sobie dupę, wtedy wspomnienia nie byłyby tak przykre - przynajmniej dla otoczenia.

  Nie wiem, czy Pan wie, że karki na żywność funkcjonowały w Wlk.Brytanii do połowy lat 1960. - mimo, że oficjalnie zakończono racjonowanie żywności w 1954r.
  W 2013r. samorządy w Wlk.Brytanii ponownie uruchamiają racjonowanie żywności dla najbiedniejszych Brytyjczyków. (W USA dzisiaj z kartek żywnościowych korzysta ok. 50 mln osób.)

  W PRL zlikwidowano kartki żywnościowe w 1948r. W 1951r. przywrócono racjonowanie mięsa, tłuszczów, potem cukru. W styczniu 1953r. zniesiono całkowicie racjonowanie żywności.
  A chyba zgodzi się Pan, że Polska była zdecydowanie bardziej zniszczona przez I i II wojnę światową niż Wlk.Brytania.

  W każdym razie, dupę można sobie wyszorować i będzie OK, ale co zrobić z głową nie wiem, trudna sprawa - szorowanie czerepu nie pomoże na pewno.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930